Látószög blog

Schmidt Mária blogja
Tovább a tartalomhoz Ugrás a lábléchez

Blog bejegyzések listája

 • Ragyog a fényben a tajga

  Evenk mese a Szovjet népmesék Leninről és Sztálinról című, 1953-ban megjelent kötetből.

 • Egy akaraton

  Meggyőződésem, hogy soha sem volt még ilyen kemény és vastag fal múlt és jelen között, mint napjainkban. Az idő egyszerre lett sűrű és híg: már az öt évvel ezelőtti események is olyanok, mintha egy teljes évszázad telt volna el azóta, miközben gyakran arra sem emlékszünk, hogy tegnap vagy tegnapelőtt mi történt velünk. Ezért, hogy a fiatal nemzedékek számára 1956 magyar forradalma és szabadságharca olyan messzeségben van, mint 1848. Csak halkan mondom: 1848 és 1956 nélkül kihunyt volna belőlünk magyarokból az a képesség, hogy szabad közösségként építhessünk magunknak jövőt.
 • Anyám forradalma

  A szentírás egyik örökérvényű mondata a zsidó nép kálváriája kapcsán így hangzik: „Beszéld el fiaidnak azon a napon, s tedd hozzá: velem tette ezt az Örökkévaló, mikor kivonultam Egyiptomból.” Mélyen igaz idézet, ami nemcsak az Egyiptomi fogságról szól, ennél sokkal összetettebb, évezredeken átívelő jelentéstartalommal bír. Korábban már lejegyeztem egy – a családi kalendáriumban évtizedekig porosodó – történetet, ám a legutóbb idős édesanyám látta szükségét annak, talán valamilyen felsőbb erő által mozgatva, hogy elmondjon nekem egy történetet, ami egész életében végigkísérte, mégpedig azért, hogy én és a gyerekeim is megtudják.
 • Lenin vezér

  Örmény mese a Szovjet népmesék Leninről és Sztálinról című, 1953-ban megjelent kötetből.

 • Ferenc József és a magyarok – egy viszony története

  Ferenc József és a magyarok kapcsolata nemzeti történelmünk egyik leghosszabb és talán legváltozatosabb viszonya, ami valaha uralkodó és népe között létezett. Nem egy kölcsönös szerelmen alapuló kapcsolat volt ez, de idővel mindkét fél elfogadta az együttélés közösen kialkudott szabályait. Gerő András könyvében ennek a viszonynak a történetét, hátterét mutatja be a viharos kezdetektől Ferenc József száz évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig.
 • Éljen a barátság

  Azerbajdzsáni mese a Szovjet népmesék Leninről és Sztálinról című, 1953-ban megjelent kötetből.

 • Merénylet a pápa ellen

  A világ katolikus tömegeinek legnagyobb megdöbbenésére egy lengyel főpapot, a korábbi krakkói bíborost, az esélytelen Karol Wojtylát választották Szent Péter trónjára 1978 októberében. Az elődje iránt érzett tisztelet miatt a János Pál nevet választó Wojtyla az 1945 óta kommunista világrendhez tartozó Lengyelország szülötteként került a pápai trónra, ami önmagában szenzációnak számított.
 • Az almafa

  Mordvin mese a Szovjet népmesék Leninről és Sztálinról című, 1953-ban megjelent kötetből.

 • Lukrécia az uszodában

  A szexuális erőszak, amit egykor úgy emlegettek, mint „a nő becsületének meggyalázása”, már az ókori Rómában indulatokat keltett, elszabadította szenvedélyeket. Amit a Sextus Tarquinius, a király fia követett el a szégyenében halálba menekülő erényes hitvessel, Lukréciával, annyira felháborította a polgárokat, hogy megfosztották trónjától az uralkodót, és kikiáltották a köztársaságot. Úgy tűnik, Kiss Lászlónak, a magyar úszóválogatott sikeredzőjének tizenkilenc éves korában, 1961-ben elkövetett szexuális bűncselekménye most, 2016 tavaszán majdnem akkora vihart kelt a közvéleményben, mint egykor a Collatinus felesége ellen elkövetett gaztett.
 • Ausztria? Az mi? És mivégre?

  Az osztrákok szemmel láthatólag nem tudnak mit kezdeni Habsburg örökségükkel. Márpedig anélkül kik és mik ők? Az a maradék, melynek egyetlen vágya az volt, hogy csatlakozhasson Németországhoz, amit megelégedésükre és megkönnyebbülésükre az 1938-as Anschluss-szal el is értek? A második világháború után újra önállóvá kellett válniuk, amit az osztrák államszerződés óta megtapasztalt egyre nagyobb jólétben egészen kellemesnek találnak.
 • Az elmaradt apokalipszis

  A hidegháborúnak nevezett, közel 50 évig húzódó amerikai–szovjet szembenállás története, főbb eseményei és szereplői mára javarészt ismertté váltak, akadnak ugyanakkor sokkal kevesebb hangsúlyt kapott, de ennek ellenére nagy jelentőséggel bíró területek is. Az egyik ilyen a szövetségesek és szövetségi rendszerek (a NATO és a Varsói Szerződés) katonapolitikája és hadereje. A most ismertetésre kerülő kötet Magyarország harmadik világháborús terveinek és felkészülésének kulisszái mögé enged bepillantást. A korabeli dokumentumokból megtudhatjuk például, hogy miként reagált volna a vezetés egy tömeges atomcsapásra, és mit kerestek volna magyar katonák Genova környékén.

 • Az elárvult hagyaték

  Merkel 2011 óta dolgozik azon a paradigmaváltáson, melynek célja, hogy a kereszténydemokrata CDU-t kereszténytelenítse, vagyis a párt nevében szereplő „C” betű jelentését keresztényről központira, értsd: centrálisra változtassa. Az új, merkeli, kereszténytelenített Central Demokratische Union olyan párttá lett, mely nyitott az ateista és a más vallású, értsd: muszlim tömegek előtt.
 • Apám forradalma

  1956 októberében az elnyomó kommunista rendszer ellen kirobbant forradalomnak a családomból édesapám vált aktív részesévé. Fővárosi középiskolásként élte át az eseményeket, nem tudatosan, hanem sors furcsa játéka kapcsán sodródott bele 1956 legvéresebb napjának történéseibe.