Látószög blog

Schmidt Mária blogja
Tovább a tartalomhoz Ugrás a lábléchez
„A vesztes soha nem felejt, a győztes azonban hamar továbblép.”John le Carré

Terrorral a terrorizmus ellen

0414 Irak 00.jpg

HÚSZ ÉVVEL EZELŐTT

„A vesztes soha nem felejt, a győztes azonban hamar továbblép.”
John le Carré

Húsz évvel ezelőtt, 2003. március 20-án az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélkül megelőző, úgynevezett preventív háborút indítottak Irak ellen. Arra hivatkoztak, hogy Irak Amerikát és a világot megsemmisítéssel fenyegető tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik, amiket használni akar. Ez volt a terrorbombázással és légitámadással kezdődő, százharmincezer fős inváziós hadsereggel indított teljeskörű támadó háború indoka és magyarázata.

Televíziós beszédében George W. Bush, az USA 43. elnöke [1] azt ígérte, hogy eltávolítja a diktátort: Szaddám Huszeint [2] és felszabadítja Irakot. Miközben hajnali 5 órától az első harminc Tomahawk rakéta becsapódásával megkezdődött Irak demokráciává bombázása, aközben az USA elnöke arról biztosította az amerikaiakat és a világot, hogy megkímélik a civileket, és tiszteletben tartják az iraki civilizációt.

Ennek érdekében romba döntötték Irakot, infrastruktúráját földig rombolták, feloszlatták a hadseregét és a rendőrségét, intézményeit felszámolták és ezzel működésképtelenné tették az országot. Vagyis politikai, biztonsági és gazdasági vákuumba taszították. Az eredmény 4 600 elesett és több mint harmincezer sebesült amerikai katona. Az iraki veszteségek pedig egyes források szerint több mint egymillió halott, nyolcmillió menekült, további hontalanná vált milliók és négymillió árva.

Irakot az amerikaiak civilizátori dühe kiszolgáltatta a vallási és törzsi ellentéteknek, amelyek megszülték a dzsihadisták új nemzedékeit. Megnövelték Irán befolyását és tekintélyét.

IRAK KITALÁLÁSA

„Mindenkinek annyi joga van, amennyi hatalma.”
Baruch Spinoza

Irak azokhoz a mesterségesen kialakított államokhoz tartozott, amelyeket az első világháború végén hoztak létre a magukat győztesnek tartó britek és franciák. [3] A Lenin és Wilson által szinte egyidőben meghirdetett nemzeti önrendelkezés elvére hivatkozva a britek nemzetállamot csináltak Irakból. 1921-ben egyesítették Baszrát és Bagdadot, később hozzájuk csatolták Muszult is, és a szír hasemita I. Fejszált tették meg királynak. Irak 1932-ben de jure független lett, a tényleges hatalom azonban továbbra is a britek kezében maradt, akik egészen a huszadik század végéig újra és újra beavatkoztak az ügyeikbe. Teljes függetlenségüket csak 1947-ben nyerték el. Ezt követően, úgy az 1958-ig tartó hasemita királyság, mint a későbbi köztársaság, illetve az 1979-től tartó Szaddám Huszein fémjelezte időszak alatt megszilárdult az iraki állam és megerősödött az iraki identitás. Az irakiak egységes országként tekintettek a hazájukra, magukat iraki állampolgárként tételezték, vallási, törzsi hovatartozásukat hátrább sorolták. 1961-ben a britek megakadályozták, hogy Irak bekebelezze a tőlük éppen akkor függetlenné váló Kuvaitot. 1990-ben, amikor Irak újra megkísérelte Kuvait elfoglalását, az USA vezette szövetség az első öbölháborúban – ami gyors amerikai győzelemmel végződött – visszavonulásra kényszerítette Szaddám Huszeint. Az USA akkor még nem akart rendszerváltást Irakban, nem akarta Szaddámot eltávolítani, később is csak gazdasági szankciókkal büntette az országot. Ezek a büntető intézkedések lerombolták az irakiak életszínvonalát, hatalmasra duzzasztották a korrupciót, és a folyamatos gyógyszerhiány következtében többezer ellátatlan beteg halálát okozták.

POSZTHIDEGHÁBORÚS ELITEK

The USA is the best democracy money can buy.”

A Nyugat soha nem ünnepelte meg hidegháborús győzelmét. Legitimációját továbbra is világháborús diadalaiból eredeztette. Első és második világháborús hőstetteit máig hivatkozási alapnak tekinti, a bipoláris világ és a Szovjetunió felett aratott sikerén azonban nagyvonalúan átsiklik. A britek azért, mert többszörös kudarcként élték meg, hogy az amerikaiak és az oroszok lehetővé tették az új német egységet, ami újraélesztette a félelmeiket, sőt világháborús győzelmeiket is megkérdőjelezte. Európa addigra már szinte teljesen amerikanizált nyugati fele is vegyes érzelmekkel fogadta Németország és ezzel Európa újraegyesülését. Örült is, meg nem is a szovjet fenyegetés kimúlásának, a Keleten megnyíló befolyási övezeteknek és az új piacoknak, ugyanakkor rettegett attól, hogy mindez véget vet kényelmes önállótlanságának és felelősségvállalásra kényszeríti őket. Az USA egyértelmű, világraszóló győzelmet aratott azzal, hogy ideológiai- és rendszervetélytársát egy olyan küzdelemben gyűrte le, ami 1917-től egy teljes évszázadon keresztül tartott. Ennek tudatában az első perctől kezdve hegemónként viselkedett. Élvezte és ki is használta, hogy többé senkire és semmire nem kell tekintettel lennie.

Hogy a világ ura lett.

Az USA neokonok és a progresszív demokraták alkotta hidegháborús elitje eleinte elbizonytalanodott amiatt, hogy az egypólusú világgal beköszönő béke korszaka befolyás, feladat és megrendelés nélkül hagyja őket és a velük szimbiózisban élő katonai-ipari komplexumot. Nem volt még világos a számukra, hogy az ősellenség: a szovjet birodalom kiiktatása után kiket és hol kell majd legyőzniük, ellehetetleníteniük ahhoz, hogy annak ellenére, hogy minden megváltozott, mégis minden a régiben maradjon. Aggodalmaik nagy részét már az első pillanatokban szertefoszlatta George H. W. Bush, az USA 41. elnöke, [4] aki az általa meghirdetett „új világrendet” azzal indította útjára, hogy haladéktalanul hozzálátott a Közel-Kelet még nem amerikanizált területeinek és erőforrásainak megszerzéséhez. A fent említett 1991-es első öbölháborúval [5] kiparancsolta Irakot Kuvaitból és visszaállította Kuvait függetlenségét. Nem számított, hogy előtte, az 1980 szeptembere és 1988 augusztusa között nyolc éven át tartó Irán elleni háborúban Szaddám az USA legfontosabb szövetségese volt. [6] Bush háborút akart, hogy erejét és az új világrend iránti elkötelezettségét fitogtassa. És hogy az USA elbizonytalanodott héja-elitjét megnyugtassa. Széles háborús koalíciót szervezett, amelyhez mindenki, még a legfontosabb arab és muszlim országok is lelkesen csatlakoztak. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának támogatásával 1991. január 17-én indult meg a támadás Irak ellen. „Ez a válsággóc ritka lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az együttműködés kora felé mozduljunk el.” – nyilatkozta elégedetten. [7] A legyőzött oroszok és a volt szocialista országok meg voltak tisztelve, hogy együttműködhetnek. Moszkva abban bízott, hogy az USA, illetve a Nyugat partnerként kezeli majd őket.

Nem kezelte.

1990 után Jelcin orosz elnök [8] segítséget kért az amerikaiaktól Oroszország demokratizálásához és a tervutasításos rendszerről a piacgazdaságra való átállításához. Az amerikai szakértők és persze Soros, jöttek, nekiláttak és katasztrófát csináltak.

Ahogy mindenhol.

Gyarmatosítóként, korrupt tolvajokként viselkedtek. A hatalmas orosz piacra hajtottak és Oroszország természeti kincseit akarták lenyúlni gyorsan és főleg sz.rért, h.gyért.

Ugyanaz a forradalmi hév fűtötte őket, mint egykor a bolsevikokat, csak ők nem a kommunizmusban, hanem a privatizációban, a neoliberális gazdaságpolitikában hittek. De szép ígéreteik ellenére ők is csak rombolni, tönkre tenni és kifosztani tudtak.

Az öbölháború száz órán át tartott. Irak megadta magát, Kuvait újra szabad lett. A poszthidegháborús héjákat mindez nem elégítette ki, mert Irak megtarthatta szuverenitását és Szaddám Huszein is hivatalában maradhatott. Azzal, hogy Bush nem vonult be Bagdadba és nem törölte el Irakot a föld színéről, sőt még csak nem is demokratizálta, vagyis nem csinált rendszerváltást és nem hozott létre egy Amerika-kompatibilis kliensállamot, a neokonok nem tudtak megbékélni. Busht nem is választották újra. A hidegháborús elit nem adta fel és szervezkedett, nyomást gyakorolt annak érdekében, hogy a Közel-Kelet egykor szovjet befolyás alatt álló részét mihamarabb birtokba vegyék és az olajkincs feletti ellenőrzést megszerezzék.

2003-ig kellett várniuk.

A hatalmukat átmentők helyzete hamar megszilárdult. A demokrata párti Bill Clinton alatt [9] újra nyeregben érezhették magukat. Clinton a NATO keleti bővítési politikájával, majd a balkáni konfliktus háborús beavatkozásig történő eszkalálásával, ami 1999-ben Szerbia terrorbombázásáig fajult, visszahozta az oroszellenességet és ezzel végképp megszilárdította a progresszív demokraták és a neokon héják közötti frigyet. Ez a poszthidegháborús, továbbszolgáló elit a mai napig meghatározza az amerikai külpolitikát. Dönt a fegyverkezés mértékéről, a beavatkozási pontok kijelöléséről. Trump elnöksége [10] hatalmuk elvesztésével fenyegette őket. Mert nem akart újabb háborút indítani, sőt kinyilvánította, hogy felhagy a demokráciaexport száz éve tartó programjával, mert nem akar más országokat amerikanizálni. Az USA-ra akart fókuszálni.

Nem maradhatott elnök.

Mi, 1990-ben, a vasfüggöny mögül frissen kiszabadulva, azt hittük, hogy a hidegháború végével és az „új világrend” berendezésével egyszer és mindenkorra magunk mögött hagyjuk a bipoláris világ barát-ellenség felosztását. Csak most kezdjük megérteni, hogy az USA poszthidegháborús élcsapata számára nem a kommunista Szovjetunió legyőzése volt az igazi cél. Ők mindig is Oroszország megsemmisítését és természeti kincseinek megkaparintását akarták. Sokáig azt sem értettük, hogy az USA poszthidegháborús elitje ugyanolyan elkeseredetten harcol a túléléséért, mint a vasfüggöny innenső oldalán a hivatását vesztett posztkommunista élcsapat. Itt is, ott is ugyanazokra a kérdésekre kellett választ találniuk.

Ki lesz az új ellenség? Mi lesz a feladatuk? Nélkülözhetetlen marad a szakértelmük?

Több mint harminc év elteltével megállapíthatjuk, hogy úgy a posztkommunista országokban, mint a győztes Nyugaton, a hidegháborús továbbszolgálók szinte érintetlenül megőrizték elitpozícióikat. [11] Mi, magyarok azonban 2010 után sikeresen kiszorítottuk a hatalmi kulcspozícióikból és megmondó helyeikből a posztkommunistákat. Az USA-t azonban változatlanul ők irányítják.

A gerontokraták.

RÁNK ROBBANT A 21. SZÁZAD

„A tiszta, becsületes harc bolondoknak való. Először túl kell élni. Aztán ráérsz kitalálni, hogyan volt.”
Claire North

2001. szeptember 11-én terrortámadás érte a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyait és a Pentagont. Ez fordulópontnak bizonyult, de az is lehet, hogy csak felerősítette és felgyorsította azokat a folyamatokat, amiken a poszthidegháborús héják már évtizede dolgoztak.

0414 WTC.jpg

9/11 után az USA újra kettéoszthatta a világot. Ezúttal nem kommunistákra és kommunistaellenesekre, hanem azokra, akik az USA-val vannak, és azokra, akik a terror, a terroristák mellett állnak. George W. Bush elnök meghirdette a terror elleni háborút és kijelölte a gonosz tengelyét, amit Irán, Észak-Korea és Irak alkottak. Irakot külön is megvádolta azzal, hogy „már egy évtizede lépfenét, ideggázt és atomfegyvereket fejleszt”, valamint azzal, hogy „Amerika-ellenességével, és a terror támogatásával büszkélkedik”.

De az ikertornyok elleni terrortámadásokat az Al-Kaida hajtotta végre. Ennek a szervezetnek a működési területe Szaúd-Arábia, Pakisztán és Afganisztán, a Távol-Kelet és Délkelet-Ázsia volt. Az Al-Kaida bővelkedett pénzügyi és humán erőforrásban. A terrorakció, amit a televíziók képernyőin keresztül az egész világ élőben látott, és ami háromezer amerikai polgárt gyilkolt meg, kőprofin volt kivitelezve. A látványos és sikeres terrortámadás azt bizonyította, hogy a terroristák képesek voltak kijátszani az amerikai terrorelhárítást és a hírszerzést. Az Al-Kaidának arra is gondja volt, hogy a nyomokat összekuszálja és eltüntesse, és ezzel megnehezítse az akcióban résztvevők felgöngyölítését és felszámolását. Külön ijesztő volt az Al-Kaida harcosainak elszántsága és kiképzésük profizmusa. Egyértelművé lett, hogy további támadásokra is számítani kell. A szimbolikus célpontok kiválasztásával az Al-Kaida az USA világhatalmi állását kérdőjelezte meg, és ezzel válaszadásra kényszerítette. Miután az Al-Kaida túl nagy területen volt szétszóródva és az USA szolgálatai sem politikai, sem operációs központjainak székhelyét nem tudták beazonosítani, célzott légitámadással nem tudták kifüstölni és megsemmisíteni őket.

A casus belli-re az USA-nak válaszolnia kellett. Háborút hirdetett tehát a terror ellen, vagyis egy arctalan és körülhatárolhatatlan ellenség ellen.

Ez a terrorellenes háború a mai napig tart.

Afganisztán volt az Al-Kaida egyik fő kiképző és működési területe. Az Afganisztán elleni támadás ezért egyenesen következett 9/11-ből. Hogy ez miért nem maradt büntetőháború, hogy az USA miért akart rendszerváltoztatással kliensállamot csinálni belőle, és miért maradt ott további húsz évig, annak okát a TAPI-ban, vagyis a tervezett kőolaj vezeték-projekt környékén is érdemes keresni. Valamint abban a stratégiai célban, hogy az USA megvethesse a lábát Kína, India és Pakisztán közelében. [12]

Nem sikerült.

George W. Bush elnök a terrortámadás másnapján arról faggatta hírszerzése vezetőjét, hogy van-e bizonyítéka arra, hogy Irak áll a terroristák mögött? A nemleges válaszra, hogy az elkövetők az Al-Kaidához tartoztak, az elnök az Al-Kaida és Irak közötti kapcsolatok felfedésére utasította.

De nem volt ilyen kapcsolat.

G. W. Bush tehát az első perctől kezdve Irakra összpontosított. Vagy azért, mert úgy vélte, hogy az apja hibázott, amikor félbehagyta az öbölháborút, nem döntötte meg Szaddám uralmát és nem foglalta el Bagdadot. Lehet, hogy ezt a csorbát akarta kiköszörülni, de az sincs kizárva, hogy bosszút forralt azért, mert tudomása szerint Szaddám parancsot adott az apja, G. H. W. Bush elnök meggyilkolására („This is the guy who tried to kill my father!”).

Mindegy is.

BUSH ÉS BLAIR

Veled vagyok, akármi is lesz.” [13]
Blair Bushnak

A most folyó orosz-ukrán háborúig azt feltételeztem, hogy az USA csak kifutófiúnak használja a briteket. De ez utóbbiak hiperaktivitása, szűntelen és mértéktelen háborús uszítása túlságosan is egybecseng azzal, amit a huszadik század világháborúinak kapcsán mindig is műveltek. Ahogy azzal is, ahogy a 2003-as újabb Irak elleni háborúban viselkedtek, aminek a kirobbantásában és eszkalálásában szintén elől jártak. Tony Blair brit miniszterelnök a hatalmas népi tiltakozások ellenére nemcsak háborúba vitte hazáját, de a háború indokaként feltálalt hamisítások előállításában is kezdeményező szerepet vállalt. [14] Tudatosan hazudott nemzetének és a világnak.

Történelmi felelősséget visel!

Colin Powell, az USA külügyminisztere is [15] arcát adta azokhoz az ordas hazugságokhoz, amiket, ha pironkodva is, de az ENSZ közgyűlése elé tárt, hogy meggyőzze a világ közvéleményét arról a rendkívüli fenyegetésről, amit az iraki tömegpusztító fegyverek jelentenek. Tette ezt annak ellenére, hogy Hans Blix, az ENSZ fegyverellenőrző bizottságának a tagja, aki 2000-től kereste a tömegpusztító fegyvereket Irakban, biztosította őt és megbízóit arról, hogy Irak nem rendelkezik tömegpusztító fegyverekkel. Powellt saját hírszerző és titkosszolgálati bizalmasai, sőt a CIA is arról tájékoztatta, hogy hamisítások azok az úgynevezett bizonyítékok, amikre Powell hivatkozik. Greg Thielmann, az amerikai külügyminisztérium hírszerzésének az iraki válság után visszavonult elemzője egyértelműen rámutatott arra, hogy az a jelentés, ami szerint az irakiak jelentős mennyiségű uránt szereztek be Afrikából, Niger tíz éve visszavonult külügyminiszterétől származik és minden részlete koholmány. [16] Arról az alumínium csőről, amiről Bush elnök az Irak elleni háború szükségességét indokló beszédében azt állította, hogy egy atomfegyver része, úgy a CIA és Thielmann, mint az általuk felkért szakértők egyértelműen megállapították, hogy uránium szállítására alkalmatlan, atomfegyverhez nem használható. Az elemzői vonakodások miatt a héják héjája: Dick Cheney alelnök vette kézbe az ügyet. [17] Saját hírszerző csapatot állított fel, és megbízta John Rendon főlobbistát, hogy hozza létre az Iraki Nemzeti Kongresszust, és állítsa az élére a hírhedten megbízhatatlan Ahmed Chalabit. [18] Ők és a britek gondoskodtak arról, hogy a háborús előkészületek zökkenésmentesen haladjanak. Az irakiak által rendelkezésre bocsájtott nevetséges „bizonyítékokat” a britek szakértői véleményekkel támasztották alá, majd postafordultával leszállították Bushnak. Mert a poszthidegháborús brit elit ugyanolyan elvakultan háborúpárti, mint az amerikai. A különbség csak az, hogy ők már a második világháború óta proxynak használják az amerikaiakat. A britek adják az észt és a gyarmatosítással szerzett terepismeretet, az USA meg a pénzt, a fegyvert, ja és az ágyútöltelékeket.

A VILÁG URA

„Egy ember valós értékét nem az mutatja meg, hogy mit mond, miben hisz, hanem hogy mit tesz a meggyőződése érdekében, annak védelmében.”
Edward Snowden

Ki hiszi el, hogy a hegemóniájának minden áron való megtartására törő USA olyan silány titkosszolgálatokkal rendelkezik, hogy még egy működőképes casus belli-t sem tudott a politikai vezetés asztalára letenni? Egy hihetőt. Nem akartak, vagy nem tudtak? Ennyire pofátlanok, vagy ennyire alkalmatlanok?

Szerintem az, hogy nem a közvélemény meggyőzésére fókuszáltak volt az üzenet maga.

Colin Powell, mint írtuk, szénné égette magát, amikor 2003. február 5-én az ENSZ-ben az állítólagos iraki tömegpusztító fegyverek „bizonyítékait” ismertette. Hírhedtté vált beszédét azzal kezdte, hogy hallgatói biztosította arról, hogy „minden mai állításom szikár tényeken és forrásokon alapul. Tényeket ismertetek, és az azokból levont következtetéseket, amik megbízható hírszerzési forrásokon alapulnak.” [19] De Irakban sem tömegpusztító fegyverek, sem biológiai, sem vegyi fegyvergyárak nem voltak. A teherautó, amire Powell az ENSZ előtt hivatkozott, nem vegyfegyvergyárak tisztítására szolgáló különleges jármű volt, hanem közönséges tűzoltóautó. Az általa bemutatott és hivatkozott hírszerzési jelentés valójában egy oxfordi diák évekkel korábbi dolgozata volt, és az azt kiegészítő Chalabi által összeollózott anyagoknak sem volt semmi komolyan vehető alapjuk. A beszéd egy részében huszonegyszer hivatkozott Abu Musab az-Zarkávi jordániai születésű dzsihádistára, mert ezzel akarta bizonyítani az Al-Kaida és Szaddám közötti kapcsolatot. Powell tehát Bush elnök utasításnak megfelelően hosszú karrierjét, esküjét és tisztességét odadobva, ország-világ előtt valóságként mutatta be azokat a dezinformációs anyagokat, amikről pontosan tudta, hogy hazugságok. [20] Ezeket aztán szokás szerint a The New York Times is a címlapján hozta. Powell halála előtt az alábbiakat nyilatkozta: „Megbántam. Mindig bánni fogom. Szörnyű hiba volt a részünkről és a hírszerzés részéről is. De nem mentegetem magam. Én mutattam be azokat a [hamisítványokat]. [21] Ahogy a mondás tartja: „Too little, too late.” Több millióan haltak meg, Irakot visszabombázták a középkorba, polgárháborúba, törzsi háborúba taszították.

A 2003. március 20-tól 2011. december 15-ig tartó Irak elleni háború megindítása előtt az USA célzott légicsapásokkal, illetve bombázással próbálta meg kioltani Szaddám Huszein életét. Miután ezek kudarcot vallottak, megindult az amerikai hadigépezet. Az iraki hadsereg három hétig védekezett, majd összeomlott. Április 9-én elesett Bagdad. Az USA és szövetségesei megdöntötték Szaddám hatalmát és elfoglalták az országot. Az utóvédharcok során Szaddám két fia és fiúunokája életét vesztette. Szaddámot magát december 13-án fogták el egy Ad-Dawr (Al-Daur) melletti tanyán, ahonnan egy Tikrit melletti amerikai bázisra, majd Bagdadba szállították. 2006 novemberében az iraki bíróság halálra ítélte, elsősorban az 1982-es, 148 halálos áldozatot követelő dudzsaili mészárlás miatt. December 30-án felakasztották.

A 2003-as USA agresszió után a megszálló amerikaiak, akik persze semmit nem tudtak Irakról, de nem is voltak hajlandóak bármit is megtanulni róla, úgy döntöttek, hogy Irak gyors és hatékony demokratizálása érdekében felszámolják az iraki nemzetállamot, és társadalmát vallási és törzsi alapon osztják meg. Ez a döntés az angolszász gyarmatosítók civilizátori beidegződéséből fakadt. Magától értetődő természetességgel hirdetnek nemzeti önrendelkezést, és kényszerítik a fennhatóságuk alá vont területeket nemzeti fejlődésre, ha érdekeiket az szolgálja. Aztán amikor mást gondolnak, az egészet visszacsinálják. Változatlanul meg vannak ugyanis győződve arról, hogy joguk, sőt kötelességük a világ civilizálása, ma úgy mondják: demokratizálása. Úgy hiszik, hogy felhatalmazottságuk van arra, hogy elképzeléseiket, rendszerüket, kultúrájukat, értékrendjüket másokra rákényszerítsék.

Inváziójukkal nem, hogy nem teremtettek demokráciát Irakban, de egy élhető országot évtizedekre élhetetlenné sorvasztottak, lakóit szektáns, törzsi és vallási megosztottságba taszították, és ezzel szabaddá tették az utat a muszlim szélsőségesek, sőt az ISIS előtt. [22]

A megszálló angolszászok eltörölték az iraki nemzetet. Szétverték az ország rendjét, ellehetetlenítették normális életét, szétzilálták a mindennapok rendjét. Ahogy említettük, a 30 ezres iraki milíciát felszámolták, egy vesztegetés miatt elcsapott New York-i rendőrre bízták, hogy újjászervezze. Borítékolva volt, hogy kudarcot vall. Egymás hegyén-hátán nyüzsögtek Irakban az angolszász szakértők, akik amint megtömték a zsebeiket, tovább álltak. Az amerikaiak „indián földnek” hívták maguk között Irakot, ami a jenkik számára szabad vadászterületet jelent. A megszállók az ISIS-en kívül semmit nem hoztak létre, miközben az iraki szuverenitás felszámolásával, mint utaltunk rá, jelentősen megnövelték Irán térségbeli befolyását.

Az angolszászok rendszerváltást akartak Irakban. Meg akarták és meg is döntötték Szaddám Huszein rendszerét, de amit létrehoztak, az nagyságrendekkel rosszabb lett annál, mint amit elpusztítottak. Még az 1999-2003 között megszenvedett szankciós politika, a gyógyszer- és élelmiszerhiány ellenére is. Ezért sok iraki visszasírja a diktatúrát. Ahogy a líbiaiak is Kadhafit. [23]

Mert uralmuk alatt szuverének voltak, biztonság volt és rend.

A győztesek tönkretették és kirabolták Irakot. Ex lex állapotot, vákuumot és káoszt hoztak létre. Megosztották az embereket. Szembefordították a kisebbséget a többséggel. Bosszút hirdettek nemcsak Szaddám és családja, de támogatói ellen is. Paul Bremer a megszállt Irak első ideiglenes vezetője lenézte, lekezelte az irakiakat, gondjaik iránt érzéketlen maradt. [24]

Az irakiak országépítő feladatokra vágytak, helyette megalázták és megtiporták őket.

Az angolszász terrorháború megsemmisítette Irakot, polgárai életét pokollá tette, milliók életét kioltotta, tízmilliók életét megkeserítette, az egész régiót destabilizálta.

Ez a 2003-ban Irak ellen indított angolszász terrorista agresszió előre eltervezett, tudatos megtévesztésen alapult. A Nyugat húsz éve kollektív amnéziát tettet vele kapcsolatban, abban bízva, hogy továbbra sem tartozik érte számadással. Ez a magyarázata annak, hogy ugyanazok ugyanúgy, abban a biztos tudatban szítják egyre újabb és újabb háborúikat, hogy azokat is megússzák majd.

Mert még most, húsz év elteltével sem fogták fel, mit is tettek. [25]

Akkor most összefoglalom: megrendítették az USA hitelességét. Bizalmi válságot okoztak Amerikán belül és kívül. Megroppantották a Közel-Keletet, megszüntették hatalmi egyensúlyát és szembe fordították a Nyugattal. Az USA-nak egy puskalövésre sem volt szüksége ahhoz a hatalmas győzelméhez, amit a „gonosz birodalma” felett aratott. Ezzel komoly erkölcsi tőkére tett szert, amivel azonban rosszul sáfárkodott.

HIBA, TÉVEDÉS

Ha a bűn bűntelen marad, a világ rendje kizökken.”
47 Ronin

Most, húsz évvel később az amerikai fősodor médiája (pl. a CBS, a MNSBC, CNN, The New York Times, The Washington Post) még mindig azzal jön, hogy az USA felszabadította a Szaddám alatt félelemben és elnyomásban élőket! Ezredszer tálalják a nyilvánosság elé a Szaddám szobor ledöntésének ikonikus pillanatait, és azt, ahogy az 1956. október 23. estéjén ledöntött Sztálin szobor mintájára, Szaddám lefűrészelt fejét végighurcolják a városon. Azt a részt már sokkal ritkábban mutatják, amikor egy tengerészgyalogos amerikai zászlóba burkolja. Ez az őszinte gesztus ugyanis egyértelművé tette, hogy a katonák győzni, elfoglalni és megszállni mentek oda. Az Irak elleni terrorista háborúnak a megtévesztésen és hazugságon alapuló igazolásával a teljes poszthidegháborús nyugati elit lejáratta magát. Nem csak a politikusok, de a nyugati média nagy része is. Thomas L. Freidman háromszoros Pulitzer-díjas sztárújságíró arról delirált, hogy Irak és tömegpusztító fegyverei veszélyeztetik a nyitott társadalmakat. A kanadai Michael Ignatieff, aki később a CEUelnökeként is akkorát bukott, mint az ólajtó, vagy mint liberális politikusként hazájában, arról ábrándozott, hogy most aztán nekilátnak Irak civilizálásának, és megreformálásának. A Nobel-békedíjas holokauszt-túlélő Eli Wiesel minden háborút ellenzett, kivéve ezt, mert azzal ő is egyetértett, hogy Szaddámot, az iraki diktátort meg kell állítani. Újságírói körökben azóta vált fogalommá „a Judith Miller-i hagyomány”, ami arra utal, hogy a The New York Times újságírójaként készségesen, sőt lelkesen az olvasói elé tárta a Bush-kormányzat minden színvonaltalan hazugságát. Soha még csak vissza sem kérdezett. [26]

A teljes poszthidegháborús héja-elit és készséges médiája azt sulykolta, hogy a világ az iraki diktátor és tömegpusztító fegyverei miatt végveszélyben van, és ezért jogos, sőt szükséges az amerikaiak ellenük indított megelőző háborúja. Legyen mindenki hálás azért, hogy az USA megszabadítja a világot a veszélyes diktátortól, sőt elviszi Irakba is azt a demokráciát és szabadságot, amit a nyugati világ élvez.

Húsz éve a progresszív Clinton-klán és benne Joe Biden is teljes mellszélességgel támogatta az Irak elleni háborút. A neokonok, mint utaltunk rá, akkor már egy évtizede tervezték Irak lerohanását, az általuk félbehagyottnak tekintett öbölháború befejezését, a Közel-Kelet bekebelezését, olajkincsének megszerzését. Biden 2006-ban, a háború harmadik évében, amikor azért már kezdett rémleni, hogy ez nem egészen az a diadalmenet, amire az amerikaiak számítottak, egy olyan tervezettel állt elő, ami Irakot három autonóm régióra osztotta volna. Jellegzetes gyarmattartó mentalitás. Egy vermonti tapasztalatokkal felvértezett amerikai politikus kitalálja Irak számára, hogy milyen államban éljen és persze azt is, hogy hogyan. Önkényesen átrajzolja a határait! Ezt a felosztási tervet az irakiak elutasították, mert eszük ágában sem volt különválni.

Ők vissza akarták kapni az országukat.

HÁBORÚ A TERROR ELLEN

A jenkik mindig ott vannak. Erősek, mélyen érdekeltek az ügyben, teljesen gátlástalanok és őszintétlenek, továbbá elszántak, hogy így, vagy úgy, de keresztülvigyék az akaratukat.”
Lord Palmerston

A 2003-as Irak elleni háborút előre megfontolt szándékkal, hamis indokkal, a nemlétező tömegpusztító fegyverek jelentette veszéllyel szembeni védekezésre hivatkozva és azzal a váddal fűszerezve indították el, hogy Irak volt az egyik fő felelőse a 9/11 es terrortámadásnak. Sokan a mai napig is azt hiszik, hogy ha a vegyifegyverek és az atomfenyegetés vaklárma volt is, Irak együttműködése a terrorista Al-Kaidával mégis felelőssé teszi őket. Csakhogy ez is hazugság volt. Irak nem támogatta, nem pénzelte és nem dolgozott együtt az Al-Kaidával. [27]

Az USA és szövetségeseinek médiája azt a hazugságot is eladta, hogy az irakiak örülnek az amerikai megszállásnak, és hogy ami történik, az tényleg felszabadítás.

Tisztára, mint a szovjetek.

Olyan fantasztikus eredményekről számoltak be például, minthogy az egykori diktátor palotájából mára olyan magánegyetemet alakítottak ki, ahol koedukált képzés folyik. Csakhogy Irak volt az első muszlim állam, ahol nem a saría jogot követték, ahol a nők egyenjogúsítva voltak, és az oktatás koedukált volt.

Az USA a Világkereskedelmi Központ elleni 2001-es terrortámadás óta háborúban áll. Ellensége arctalan és beazonosíthatatlan, ami lehetővé teszi az egyre újabb és újabb ellenséges célpontok kijelölését. A terrorellenes harcra hivatkozva az USA mára igazi rendőrállammá vált, és egyre inkább azzá tette nyugati szövetségeseit is. Az amúgy is túlhatalmú nemzetbiztonságért felelős szervezetek számát megtöbbszörözték, jogaikat, feladataikat kibővítették. Ennek az lett az eredménye, hogy ma minden amerikai állampolgárt megfigyelnek, lehallgatnak, minden kommunikációt rögzítenek. És nemcsak az USA-ban, hanem világszerte. Mindezt a terrorellenes háborúra hivatkozva, a demokratikus fékek és ellensúlyok teljes kikapcsolásával tették és teszik.

Kezdődött a 2001-ben elfogadott Patriot Act-tel, és folytatódott a „Five Eyes” tagjaival, az Egyesült Királysággal, Kanadával, Ausztráliával és Új-Zélanddal együtt létrehozott titkos, mindent átfogó megfigyelési rendszerrel, ami elől sehol, senkinek nincs menekvés. Ennek központi adatbankja Utahban van. Az amerikai polgárok megfigyelésében rendkívül széles hatókört kapott a National Security Agency (NSA), testvérszervei a külföldiekkel kapcsolatban rendelkeznek korlátlan jogosítványokat. [28] Az USA mindenkiről tömegesen és válogatás nélkül gyűjti az adatait, például valamennyi telefonhívás összes adatát. 2006 óta az amerikai kormány jóváhagyta, hogy a hírszerző szervek a távolból aktiválják és lehallgatókészülékké alakítsák át a mobiltelefonokat. Az elektronikus kommunikáció ellenőrzésük alá vonásával megszűnt a magánszféra. Obama elnök felhatalmazása óta már nem kell bírósági végzés az amerikai állampolgárok lehallgatásához. A külföldiekéhez természetesen azt megelőzően sem kellett. Mindebben együttműködnek a technológiai óriáscégek is: a Facebook, a Yahoo!, Google, az Apple, a YouTube, a Skype stb. Obama 2012 novemberében ahhoz is hozzájárult, hogy az USA az egész világon agresszív kibertámadásokat hajtson végre.

Mára az USA igazi rendőr- és kémállam lett. Megfigyel, lehallgat mindent és mindenkit, mindenhol, mindenki ellen kémkedik. [29]

A terrorellenes háborúra hivatkozva az USA vádemelés nélkül bebörtönzött és törvényellenesen évtizedekre fogságba vetett olyan embereket, akiket megfosztottak a védelemhez való joguktól, nem kaptak semmilyen jogi képviseletet. Megkínoztak embereket, célzott dróntámadásokban semmisítettek meg önkényesen ellenségesnek nyilvánított célpontokat. [30]

Az USA a fentiekkel azt bizonyítja, és erről szólt az Irak elleni háború provokatívan felületes és átlátszó ürügye a nemlétező tömegpusztító fegyverekről, a többi hamis bizonyítékkal együtt, hogy immár sem a jog, sem az erkölcs, sem a szokások, sem a közvélemény, sem az alkotmány nem korlátozza a hatalmát. Bármit megtehet, és meg is tesz. Elsöpör mindent és mindenkit, ami, vagy aki az útjában áll. [31]

Az USA valamikor, nem is olyan régen, a szabadság földjének számított. Fiatal koromban, a szocializmus szürke világába zárva az után sóvárogtunk a barátaimmal, hogy mi is olyan szabadon beszélhessünk, írhassunk, szólhassunk, gyakorolhassuk a vallásunkat, mint az amerikaiak, illetve a nyugatiak. Hogy utazhassunk, legyen útlevelünk, vehessünk motort vagy autót és jöhessünk-mehessünk szabadon mindenfelé, hogy megismerhessük a világot. Olyan hosszúra növeszthessük a hajunkat, amilyenre akarjuk, és olyan rövid szoknyában járhassunk, amilyenhez kedvünk van.

Mi, 1990-ben mindezt kiharcoltuk, és azóta is élvezzük.

Az USA és a Nyugat azonban a szemünk láttára mondott le a szabadságáról, fosztotta meg saját magát a szólás-, a sajtó- és a gondolat szabadságától. Ma szánalmasan szabadsághiányos állapotban vannak.

Az USA politikáját foglyul ejtette poszthidegháborús elitje, a campusokat, az akadémiai világot, a médiákat és a szakértői posztokat ellepték a szélsőséges, korlátolt, posztmarxista woke-ok, akik betiltották a vitát.

Mindenki ugyanazt a mantrát csócsálja, mindenkit megbüntetnek, aki eltér a kötelezővé tett politikailag korrekt kánon egyre szűkebb szókészletétől. Pont úgy, ahogy azt a szovjet időkben velünk próbálták megtenni. Mi azonban ellenálltunk, és ezért nálunk a társadalmi érintkezésben nem kiközösítéssel és meghurcolással, hanem szolidaritással, sőt együttérzéssel és gyakran elismeréssel találkoztak azok, akiket a hatalmasok ideológiai vétségért golyóztak ki.

Ma egyre gyakrabban van déjà vu érzése azoknak, akik megtapasztalták a kommunizmust. Mert felrémlik bennük, hogy a daliás időkben, a szocialista táborban is egy srófra zendült a kommunikáció. Az Elbától a Dráváig és a Duna-Deltáigugyanazokat a kifejezéseket, mondatokat zúgta a szél. És most újra ez az elvárás.

Húsz éve, 2003-ban az USA és szövetségesei megelőző, alaptalan hazugságokon nyugvó agresszív háborút indítottak Irak ellen, és azóta egy csomó más helyen is. Ezrével gyilkoltak meg célzott dróntámadásokkal civileket, főleg, de nem kizárólag a Közel-Keleten. De ezek egyikéért sem kértek bocsánatot. Egyiküket sem nevezik agresszív támadóháborúnak. Helyette invázióról, büntető támadásról, büntetőhadjáratról, felszabadításról, a diktatúra megdöntésének szükségességéről, demokratizálásról hadoválnak. Az Irak elleni terrorista háborúról hibaként, tévedésként, esetleg tragédiaként beszélnek, jószándékú, de félresiklott vállalkozásként sajnálkoznak miatta. De sok neokon héja még ma is igazolni próbálja, sőt büszke is rá. Az USA és a brit elit nem kér bocsánatot, nem szór hamut a fejére, hanem igazolást keres, és olyan paneleket ismételget, amiktől azt reméli, hogy továbbra is el tudja altatni velük az amerikaiak és a britek lelkiismeretét.

Irakot egy ordító hazugság ürügyén pusztította el az USA. Aztán, mint aki jól végezte a dolgát, 2011-ben elkezdte a kivonulást. Mert az év február 25-től mindenfelé zavargások kezdődtek az ívóvízhiány, az áramkimaradások, a magas munkanélküliség miatt. Az irakiak követelték, hogy a megszállók vessenek véget a vallás szerinti felosztásnak. A tiltakozások éveken keresztül, nap-nap után folytatódtak. Aztán 2014-ben újabb katonai beavatkozás mellett döntöttek, ezúttal az ISIS elleni harcra hivatkozva. Végül, 2019 októberében az iraki fiatalok is tiltakozni kezdtek és elutasították mindazt, amit az amerikaiak velük csináltak. Irak 40 milliós lakosságának több mint fele 25 év alatti. Az irakiak egyre kevésbé voltak hajlandóak az angolszászok által rájuk kényszerített működésképtelen bábállamot tovább tűrni. [32] Irak pénzügyei romokban vannak annak ellenére, hogy 2003-óta az olajkitermelésből 500 milliárd dollár jövedelme származott. Az iraki hatalommegosztás értelmében az államelnök kurd, a miniszterelnök síita, a parlament elnöke szunnita. 2021 októberében tartottak parlamenti választásokat, de a politika folyamatos válságjeleket mutat, az emberek elégedetlenek.

Irakban több mint 3,2 millió gyermek nem jár iskolába, a húsz éve tartó háborús viszonyok, az alulfinanszírozottság tönkretette az egykor az egész régió által irigyelt iraki oktatási rendszert. [33] A nyilvánvaló hazugságon alapuló Irak elleni agresszió és annak szörnyű következményei, a pofátlan hazugság legitim politikai eszközzé tétele, saját nemzetük és a világ közvéleményének leplezetlen semmibe vétele nem maradt következmények nélkül.

A megtévesztés és a hazugság az amerikai politika legitim eszközévé vált.

Húsz év telt el és az Amerikai Egyesült Államokra rá sem lehet ismerni. Poszthidegháborús elitjét még gátlástalanabbá és magabiztosabbá tette a tény, hogy Irakért mindeddig nem kellett számot adnia. Hogy megúszta.

A Közel-Keletet az angolszászok újra tönkretették. És hogy tetézzék a bajt, 2011-ben az „arab tavasszal” is bepróbálkoztak. Ugyanolyan fogalmatlanul, a tudatlanok magabiztosságával fullasztották káoszba az egész térséget. Szíriát, Iránt, Líbiát stb.

Hiszen ők a nélkülözhetetlen nemzet!

Joguk van tehát ahhoz, hogy mindenki életébe belerondítsanak, mindenhol kényükre-kedvükre beavatkozzanak, hogy a világ minden kincsét a saját hasznukra fordíthassák és ennek érdekében a saját képükre formálják a világot.

De egyszer mindennek vége szakad.


Jegyzetek:

[1] 2001-2009 között.

[2] Szaddám Huszein Abd el-Madzsíd et-Tikríti 1979-2003 között Irak 5. elnöke. A Szaddám név jelentése: szembeszálló.

[3] A Sykes–Picot-egyezmény keretében.

[4] 1989-1993 között az USA elnöke.

[5] 1991. január 17-február 28 között „Sivatagi Vihar” (Desert Storm) hadművelet.

[6] Kiválóan működött együtt a CIA-val, még az sem kizárt, hogy az ügynökük volt.

[7] Dehez, Dustin: Az új világrend. Úton egy többpólusú világ felé? In: Európa szerencséje, George H. W. Bush, az USA 41. elnöke. XX. Század Intézet, Budapest, 2012. 57. o.

[8] Borisz Nyikolajevics Jelcin 1991-1999 között Oroszország elnöke.

[9] William Jefferson Clinton 1993-2001 között az USA 42. elnöke.

[10] Donald John Trump 2017-2021 között az USA 45. elnöke.

[11] Az amerikai gerontokrácia több tagja, köztük Biden elnök is nyolcvan év körüli.

[12] 2001. október 7-2021. augusztus 30. Az USA 1995-ben kezdett dolgozni a TAPI-n, egy olyan gázvezetéken, ami Türkmenisztán, Afganisztán, Pakisztán, India közötti ellátást biztosította volna, lásd erről bővebben: Schmidt Mária: Látlelet az orosz-ukrán háborúról. Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, Budapest, 2022. 70-71. o.

[13] „I will be with you, whatever”

[14] Hárommillióan tiltakoztak a háború ellen.

[15] Colin Luther Powell (1937-2021) 2001-2005 között az USA külügyminisztere.

[16] Húsz évvel ezelőtt nyilatkozta a Newsweek-nek.

[17] Heuvel, Katrina Vanden: 20 years later, Iraq war apologists still dominate, In: Asia Times, 2023. április 2.

[18] A New Yorker-ben Seymour Hersh azt írta, hogy a Rendon Group közel száz millió dollárt kapott a CIA-tól, hogy az Iraki Nemzeti Kongresszusköltségeit fedezze. James Bamford a Rolling Stone-ban azt állította, hogy Rendon nevezte el a szervezetet INK-nak, és tette meg Ahmed Chalabit a vezetőjének. A Trump-ellenes hadjárat gerincét képező hamisítványokból összerakott dokumentumgyűjteményt, a Steele-dossziét is egy brit „szakember” állította össze Clintonné kérésére. Az egész értéktelen oroszellenes koholmány nem szolgált másra, mint arra, hogy megakadályozza Trumpot abban, hogy normalizálja Oroszország és az USA viszonyát.

[19] „My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources [...] These are not assertions. What we’re giving you are facts and conclusions based on solid intelligence.” Borger, Julian: Colin Powell’s UN speech: a decisive moment in undermining US credibility, In: The Guardian, 2021. október 18.

[20] “Powell’s speech on Iraq marked a turning point in US relations with the UN. I don’t think that Washington’s credibility at the UN has ever entirely recovered from the Iraq war and the false claims on WMDs,” Richard Gowan, UN director at the International Crisis Group, said. https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/18/colin-powell-un-security-council-iraq

[21] “I regret it. I will always regret it. It was a terrible mistake on all our parts and on the intelligence community [...] But I’m not looking for an excuse. I gave that presentation."

[22] Feurat Alani visszaemlékezései: Irakban a síiták a lakosság 60-65 százalékát tették ki. A britek a szunnitákra támaszkodtak és ez a hagyomány folytatódott Szaddám alatt is. Folyamatos elnyomásuk miatt 2014 után egy nagy részük az ISIS oldalára állt, ami egy ideig Moszult és környékét is magába foglalta.

[23] Moammer Kadhafi a Líbiai Szocialista Népköztársaság és a forradalom testvéri vezére és útmutatója (1969-2011)

[24] 2003-2004 között a megszálló kormányzat vezetője. Miután feloszlatta a hadsereget és a kormányzó Baath pártot, haladéktalanul nekikezdett az iraki energiahordozók privatizálásának.

[25] „Természetesen mindenkinek joga van a vitához, de egy olyan komplex dolgot, mint egy háború, pár évtizeddel később megítélni, a félreértés veszélyét rejti magában és tönkre teszi azokat, akik ott voltak. A háborús veteránok is elferdíthetik a tényeket, mert ők kételkedhetnek, hogy nem vették e őket palira, mert az ő emlékeikben mindig van igazság. A gyermekeim Irakban harcoltak. Ők lehetnek csalódottak. De azok, akik megítélik a háborút, aminek igazi okát még évszázadokig nem fogjuk tudni, és akkor is vitatott lesz, a sötétben tapogatódznak.” Friedman, George: The Necessity of the Iraq War, In: Geopolitical Futures, 2023. március 28.

[26] Martin, Bradley K.: The Nord Streem blasts cover story is crumbling, In: Asia Times, 2023. április 7.

[27] A The Washington Post és a The New York Times egyoldalúan támogatták az iraki inváziót, igazi háborús uszítást műveltek. A „Kormányzat vallatási technikáiról” írtak, de soha nem használták a „kínzás” kifejezést.

[28] A Boundless Informant Program 30 nap alatt 97 milliárd emailt, 124 milliárd telefonhívást gyűjt össze.

[29] Greenwald, Glenn: A Snowden-ügy. Korunk legnagyobb nemzetbiztonsági botránya. hgv könyvek, Budapest, 2014.

[30] Ebben különösen Obama elnök jeleskedett. Nem véletlenül érdemelte ki a Nobel-bélkedíjat.

[31] Greenwald: i.m. 114. o.

[32] Gelvin, James L.: Az új Közel-Kelet. Amit mindenkinek tudnia kell. Pallas Athéné, Budapest, 2019. 59 o.

[33] Yumul, Jan: US failure in Iraq sows 20 years of unrest, chaos, In: China Daily, 2023. április 10.


Fotók: AP, Time