Látószög blog

Schmidt Mária blogja
Tovább a tartalomhoz Ugrás a lábléchez

Szép új progresszív világunk

Az 1984 című, a „woke”-hoz írt használati utasításában fejtette ki George Orwell, mennyire fontos a szókészlet feletti irányítás. Aki rendelkezik a nyelv feletti irányítással, az a múltat, a jelent és a jövőt is irányítja.

„Hát nem látják, hogy az újbeszél egyetlen célja a gondolkodás korlátozása? A végén szó szerint lehetetlenné válik a gondolatbűnözés, mert nem lesznek szavak annak kifejezésére” – írta Orwell.

Köszönet a nagyszerű ötletért, Orwell úr!

A cél érdekében a Babylon Bee szatirikus portál munkatársai összegyűjtötték azokat a kifejezéseket, melyekre akkor lesz szükség, ha valaki a „woke” barátaival bandázva okos dolgokat akar mondani. Ezek megtalálhatóak a most megjelent A Babylon Bee wokeness-útmutatója című új könyvben.

woke-dictionary.jpg

Abolicionizmus: Nemes lelkű mozgalom, melynek az a célja, hogy a városi lakosságot megfossza a rendőri védelemtől, és helyettük fegyvertelen antirasszista értelmező táncosokra bízza a közrend fenntartását. 

Antifasizmus: Az a cselekvéssor, melynek során valakit kerékpárlakattal eszméletlenre vernek, hogy legyőzzék a fasizmust.

Antirasszizmus: Az az eljárás, melynek során mindenkit bőrének színe szerint ítélünk meg a célból, hogy legyőzzük a rasszizmust.

Áldozat: Ön. Én. Mindenki. Kivéve a fehéreket.

Belsővé tett elnyomás: Amikor egy asszony szendvicset készít a férjének. Olyannyira el van nyomva, hogy nem is tud róla.

Biztonságos tér: Meleg, magas páratartalmú, védett kakukkfészek, ahol a marginalizáltak biztonságban érezhetik magukat – tulajdonképpen anyaméh. Például: „Konzervatív fehér ember lévén, puszta léted is elnyomatásba taszít.”

Cisznemű: Felvilágosulatlan, korlátolt egyed, aki biológiai nemével azonosul.

Cisznemű heteró-patriárchálnormatív fehérségterjesztés: Miiiii? Fogalmam sincs mi lehet, de rémisztően hangzik!

Deszegregálás: Aljas cselekmény, melynek végrehajtója fekete bőrű embereket testi fehérséggel és fehér gondolkodással gyaláz meg.

Eltörlés: Szent rituálé, melynek során semmibe veszik azokat, akik tagadják az igaz utat követő mozgalom doktrínáit. Vegyük semmibe a hitetleneket!

Erőszak: Beszéd.

Fajközi Neurodivergens Kinkabilizmus: Gőzünk sincs, mi lehet, de nagyon fenyegetően hangzik.

Fasizmus: Minden, ami nem woke. Elintézési módja: kiabálás, lövöldözés.

Fehérmagyarázkodás: Amikor a fehérek a farm-salátaöntet, a Starbucks és a The Killers nevű nevadai rockegyüttes előnyeit ecsetelik.

Fehérség: Az ősbűn, melynek első elkövetői Ádám és Éva voltak az édenkertben. Amikor Éva beleharapott abba a bizonyos gyümölcsbe, maga a fehérség nyilvánult meg.

Fehér felsőbbrendűség: A szó szoros értelmében minden. Tessék csak körülnézni – amit lát körös-körül, az mind fehér felsőbbrendűség. A ceruza. A billentyűzet. A kávéscsésze. A csokis sütemény. Csupa fehér felsőbbrendűség.

Fehér kényeskedés: Ha Ön rasszistának nevez valakit, s erre az illető így felel: „Hogy képzeli? Dehogy vagyok rasszista!”, azzal a fehér kényeskedés tipikus példáját szolgáltatja.

Felszabadulás: A woke-ság végső célja. Kizárólag a nyugati kapitalizmus kommunista megdöntése útján érhető el. Ez az! Zsír buli ez a felszabadulás!

Feminista: Olyasvalaki, aki abban hisz, hogy az a helyes, ha a nők és a férfiak egyenjogúak, továbbá, ha életük végén a férfiaknak is meg kell halniuk.

Férfi könnyek: Abból fakadnak, hogy ököllel valamely ostoba fehér férfi arcába sújtasz, ő pedig, kis fehér férfi gyengeségéből kifolyólag elsírja magát.

Férfi duma: Akkor következik be, amikor egy férfi magyaráz valamit egy nőnek. A nőnek fájdalmas érzés, hogy ilyen buta. Nem menő!

Férfi terjeszkedés: Ilyen például, amikor egy férfi széttárt combokkal ül, ahelyett, hogy illedelmesen keresztbe tenné a lábát. Nem különbözik a nemi erőszaktól. Emberiség elleni bűncselekmény.

Gender: Hogy képzeli!

Gyűlöletbeszéd: Minden olyan beszéd, amellyel az ember, akárcsak a legcsekélyebb mértékben is, nem ért egyet. Minden olyan beszéd gyűlöletbeszéd, amelyet gyűlölünk.

Heteronormativitás: Elnyomó környezet, amelyet az hoz létre, hogy a többség nem meleg.

Homofób: Mindenki, aki – akárcsak a legcsekélyebb mértékben is – mást gondol, mint az LMBTQ-közösség. Elpusztítandó.

Igazság: Ősi mítosz, még a történelem előtti 2019-es évből. A korabeli ember azt képzelte, hogy vannak úgynevezett „tények”, melyeknek létét mindenki elfogadja. Ezen már régen túl vagyunk.

Igazságtétel: Amikor igazságtalanságot követnek el valamely marginalizált csoport érdekében.

Intézményes rasszizmus: A rasszizmus annyira erős, hogy láthatatlanul megfertőzi intézményeinket. Valahányszor egyenlőtlenség mutatkozik emberek különféle csoportjai között, minden további nélkül a rasszizmus bizonyítékával van dolgunk.

Interszekcionalitás: Ha az ember egyszerre több elnyomott csoportnak is tagja, ez MEGSOKSZOROZZA woke-ságának erejét. Üdvözlünk az interszekcionalitásban!

Jogkiterjesztés: Akkor következik be, ha valaki olyasmit tesz, amit a domináns kultúra lealacsonyítónak tekint, amire azonban a jó emberek azt mondják: „Hajrá kislány!”

Kapitalizmus: Az a rendszer, amelyben a javak és szolgáltatások szabad cseréje a szabály. A leggonoszabb rendszer, amit ember valaha kiagyalt.

Klíma-igazságtétel: Cselekvéssor, amelynek résztvevői sárkunyhókban laknak és rovarokat esznek, amíg az emberiségnek nevezett rák ki nem hal, Gaia anyánk pedig örökké élhet. Ezen kívül minden újonnan kivetett adó is eleve klíma-igazságtételnek számít.

Kommunizmus: Lényegében emberszeretet, az emberek sorsában való osztozás, ahogy a Gondos Bocsoktól tanultuk. A legcsodálatosabb rendszer, amit ember alkotott.

Kövérségfóbia: A nagy, szép koleszterintől, illetve a cukorbetegségtől való rettegés. Lehet, hogy túl sok volt a rovar vacsorára.

Kritikai elmélet: Tudomány, mely minden emberi érintkezést valamilyen helyrebillentendő hatalmi egyensúlytalanságnak minősít, mely helyrebillentés során addig romboljuk az elnyomó rendszereket, amíg minden jelentéktelen húsból és vegyi anyagokból álló, továbbá cipőt viselő anyagtömb teljesen egyformává, az élet pedig érdektelenné válik, minek folytán összehasonlíthatatlanul egyszerűbb lesz az embereknek egymást gyilkolniuk, mert hiszen ez lenne a végső cél.

Kulturális relativizmus: Azon létfontosságú meggyőződés, miszerint minden kulturális nézet egyaránt érvényes és semmiképpen sem ítélendő el valamiféle erkölcsi norma szerint. Ezt a meggyőződést addig kell fenntartani, amíg a Nyugat el nem pusztul. Utána nem szükséges tovább hinni benne.

Kutyafütty: Szupertitkos rasszista jel, amely arra szólítja fel a rasszistákat, hogy rasszistáskodjanak. Rasszisták ezrei állnak készenlétben arra várva, hogy felharsanjon a füttyszó, mely aktiválja őket. Árják, sorakozó! El ne mulasszátok a füttyszót. Bármikor felharsanhat, és bármilyen hang lehet.

Marxizmus: A legcsodásabb filozófia, melyet ember alkotott. Egyesek szerint tömegek halálához és pusztító éhínséghez vezetett, de csak azért történhetett így, mert az igaz marxizmust még senki sem próbálta ki.

Megélt tapasztalat: Minden igazság legvégső és tévedhetetlen forrása – már ha az ember valamely elnyomott kisebbséghez tartozik.

Megjavulni: Ugyanazt gondolni, mint én, különben megnézheti magát az úr. Ezt nyugodtan vegye figyelmeztetésnek.

Megkettőzött belsővé tett elnyomás: Amikor egy fekete bőrű asszony szendvicset készít fehér, republikánus férjének.

Méltányosság: Akkor áll be, amikor minden el van intézve, mindenki boldog, minden probléma megszűnik. Adjatok nekünk hatalmat, s megkapjátok tőlünk a méltányosságot.

Meritokrácia: Olyan rendszer, amelyben az emberek felfelé és lefelé mozoghatnak tehetségüktől és szorgalmuktól függően. A meritokrácia rasszista, mert a tehetség és a szorgalom a fehér kultúra fogalmai, márpedig a kisebbségeket nem szabad arra kényszeríteni, hogy ilyen rendszerben éljenek.

Mikroaggressziók: Olyannyira apró agressziók, hogy csak a nagyon éber és szabálykövető egyedek képesek meglátni őket. A megfelelő válasz az arcra mért mikroagresszív ökölcsapás.

Náci: Mindenki, aki a szabadságban, a szólásszabadságban és a kis méretű államban hisz, továbbá akinek nem tetszik Cardi B zenéje. 

Narratíva: A történet, melyet a valóságról alkottunk, s mely valóságosabb a valóságnál. Ne vitatkozz a narratívával!

Nemi erőszak: Régen erőszakos nemi közösülést jelentett, korunkban azonban minden olyan cselekményt, amely akár csak nyomokban is a férfiasság jegyeit viseli magán, így például a felhőkarcoló-építést, a férfi terjeszkedést, valamint a feministával egyet nem értést.

Népirtás: Akkor következik be, amikor valamely marginalizált személy emberségét megsemmisíti az, hogy valaki más nem ért vele mindenben egyet. Például: „A szó szoros értelmében népirtás, hogy személyes tapasztalatomat nem vagy hajlandó érvényesnek tekinteni”.

Nőgyűlölő: A „férfi” szinonimája.

Ölőnév: Azt az aktust jelzi, amikor egy transznemű testet úgy szüntetnek meg, hogy a születési nevén szólítják. Alapjában véve a gyilkosság szinonimája. Ha véletlenül alkalmazzák, akkor csak emberölés.

Patriarchátus: Fehér emberek gonosz összeesküvése, melynek résztvevői együttes erővel azon mesterkednek, hogy erősebb izmaik legyenek, mint a nőknek, de közben az utóbbiaknak kelljen gyermekeket szülniük. 

Problematikus: Minden, ami ma nem tetszik nekünk. Holnap valami más lehet az.

Queer: Az a nemi identitás, amelyet akkor választunk, ha nem vagyunk sem L-ek, sem M-ek, sem B-k, sem T-k, és mégis a menő marginalizált fejek közé akarunk tartozni.

Rasszizmus: Rasszista rendszer, melyet a rasszisták hoztak létre a rasszizmus védelmében, más szóval mindent jelenthet, amire csak rá akarjuk fogni. Aki ezzel nem ért egyet, az rasszista.

Rendszerszerű: Varázsszó, amitől mindenféle elnyomás még szörnyebben hangzik. Rasszizmus? Meh! Rendszerszerű rasszizmus? Ugye mindjárt más?

Shaming (megszégyenítés): Gonosz cselekedet, amellyel rossz érzést kívánunk kelteni valakiben, amiért valami rosszat tett.

Szegregáció: Nemes és antirasszista gyakorlat, melynek során a fekete és barna testeket elkülönítjük fehér elnyomóiktól, s így olyan tereket hozzunk létre, amelyekbe nem hatolhat be a fehérség.

Színesbőrűek: Fekete és barna testek, melyek testvériségben forrnak össze a kommunista forradalomért vívott harcban. E különleges emberek a fehér liberálisok segítségét igénylik a túléléshez.

Színvakság: Az olyan ember tulajdonsága, aki nem látja a színeket és a rasszokat. Lényegében náci. Minden gonoszok közül a legrosszabb, mivel nem vesz tudomást a színesbőrűek megélt tapasztalatáról és mindennapi valóságáról, márpedig mindannyiuknak ugyanaz a teljesen azonos megélt tapasztalat és mindennapi valóság jut osztályrészéül.

Szocializmus: Csökkentett cukortartalmú kommunizmus, hozzáadott lime-mal.

Szövetséges: Heteroszexuális fehér férfi, aki véget vet életének.

Tárgyilagosság: Részre nem hajlás – a fehér gondolkodás és a rasszista kutyafüttyentés jellemző, elnyomó tulajdonsága.

Történelem: Rendszerszerű gyarmatosító-patriarchális propaganda, kirekeszti a fekete és a bennszülött színesbőrűeket, illetve a kisebbségi nemi identitású csoportokat. Különben is unalmas, valamint sok benne a fegyver, azt pedig nem szeretjük.

TUDOMÁNY: Nagy, felséges istenség, mely összetartja a világot, s melynek IGAZSÁGÁT tévedhetetlen tudósok kezelik, kiknek előírásait gyermeki hittel követjük. ÁLDOTT LEGYEN A TUDOMÁNY NEVE. Dicsőítsük egy emberként a tudományt!

Transzneműek: Az LMBTQ-közösség legbátrabb tagjai és egyben kedvenceink, amíg valami még menőbb meg nem jelenik a színen.

Woke: A jó fejek egyike. Olyasvalaki, aki ráébredt az elnyomottak sanyarú sorsára, és tesz is ellenne, nevezetesen fennen hangoztatja önnön erényességét az Instagramon.


Az írás eredetileg a The New York Post oldalán jelent meg.