Látószög blog

Schmidt Mária blogja
Tovább a tartalomhoz Ugrás a lábléchez

Célkeresztben a szótárak – A nyelvháború új fejezete

Teljes lendülettel dúl a háború a nyelvért. A Women’s Aid (Női Segély) és a Women’s Equality Party (Női Egyenjogúság Párt) vezetői petícióban követelik az Oxford Dictionaries szótárszerkesztőségétől, hogy változtasson a „nő” szócikken, ugyanis a női nem meghatározása – úgymond – szexista. Ugyancsak szükségesnek tartják, hogy a „férfi” szó új meghatározást kapjon, és ne kapcsolódjanak többé hozzá olyan tulajdonságok, mint a „merészség”, a „bátorság” vagy a „keménység”.(1)

kép

Mint minden valamirevaló szótár, az Oxford is ki van téve a közösség vigyázó tekintetének, amikor egy-egy szóhoz különféle kifejezéseket társít. A most megindított kampány azt követeli tőle, hogy törölje a „nő” meghatározásához kapcsolódó olyan szavakat, mint a „dög”, a „szuka”, a „csaj” és a „madár”. Nem pusztán az a cél, hogy az Oxford University Press törölje kiadványaiból a nemkívánatos kifejezéseket. A kampány elsősorban azt hivatott elérni, hogy az emberek másképp cselekedjenek és gondolkodjanak a férfival, a nővel, a nemekkel és az identitással kapcsolatban.

A petíció szerzői egyértelműen rossz néven veszik, hogy a „férfi” szóhoz ma is pozitív jelentés társul. Felpanaszolják, hogy a „férfi” szócikk jóval kimerítőbb, mint a „nő” meghatározása.  A szótár 25 példát hoz fel az előbbire, s csupán ötöt az utóbbira. E bírálat kimondatlanul is a férfi meghatározásának „lefokozását” célozza. Elvben a petíció a szexista nyelvet venné célba, valójában azonban alapvetően meg kívánja változtatni azt, ahogy az emberek a biológiai és a társadalmi értelemben vett nemről beszélnek és gondolkodnak.  Bizonyság rá a követelés, hogy bővítsék ki a „nő” szócikket. Hogy mit kell kibővítésen érteni, az abból a követelésből világlik ki, hogy iktassanak be „kisebbségekre, például transznemű, leszbikus nőre, stb. vonatkozó példákat”. Más szóval az aláírók a „nő” szó jelentését akarják megváltoztatni, éspedig úgy, hogy a meghatározás vonatkozzék az olyan férfira is, aki nőnek tekinti magát.

kép

A szótár mára a nyelv birtoklásáért dúló háború egyik fő színtere lett. Az aktivisták szüntelen nyomás alatt tartják a szótárszerkesztőket, követelvén, hogy iktassanak be bizonyos szavakat, másokat viszont töröljenek. Néhány évvel ezelőtt azért indult kampány, hogy az Angol Nyelv Oxfordi Szótára törölje az „essexi lányok” szócikket, mely ugyanis „szexista sztereotípiának” találtatott.(2) A szótár akkor ellenállt a nyomásnak. Nagyobb sikerrel jártak viszont a transz-aktivisták.  2019 szeptemberében a Merriam-Webster szótár bejelentette, hogy kiterjeszti a többes szám harmadik személyű személyes névmás, a „they” jelentését „az olyan egyes számú személyre is, akinek nemi identitása nem bináris”.(3) A Collins szótár pedig, nehogy lemaradjon, közölte, hogy felveszi szócikkei közé a „nem bináris” kifejezést.(4)  Néhány hónappal később aztán a Merriam-Webster „az év szavává” nyilvánította a nem bináris „they” névmást!(5) Tiltott tabu szavak és nyelvi cenzúra című tanulmányukban Keith Allan és Kate Burridge rámutattak, hogy a szokványos cenzori gyakorlattól eltérően, amelynek célja a status quo fenntartása, a nyelvi rendőrködés mai változata politikai és társadalmi változást hivatott előidézni.(6)

E kampányok az emberi magatartás megváltoztatását tekintik céljuknak, különösképpen pedig azon kívánnak változtatni, hogy az emberek miként határozzák meg önnön identitásukat. Ezzel magyarázható, hogy a verbális tisztogatás stratégiája, amelyet követnek, mindenekelőtt a fiatalok szocializációját igyekszik befolyásolni.

Ahogy a petíció szerzői fogalmaznak, „sokat tehetünk a fiatal nőket és lányokat érő káros hatások ellen, ha törődünk nyelvünkkel – ez pedig a szótárnál kezdődik”. Sajnos tényleg csupán „kezdődik”, nem pedig véget ér! Az elmúlt hónapokban valósággal robbanásszerű fejlődés következett be a nyelvi rendőrködésben. Hogy csak egy példát említsünk, az International Women’s Weeknek, a Nők Nemzetközi Hetének megünneplésére készülő leicesteri egyetemi hallgatók azt tapasztalták, hogy az e betűt x helyettesítette a women szóban, így: womxn. Az egyetem így magyarázta diákjainak az új szóleleményt: „azért használjuk a ’womxn’ változatot, mert befogadóbb, mint a ’women’, ugyanis mindenkire vonatkozik, aki womxn-nek tekinti magát”.(7) Ez pedig annyit tesz, hogy A „nő” szó ősidőktől használatos jelentése a Leicesteri Egyetem nyelvrendőrségének áldozatául esett. Meddig kell várnunk, mire az aktivisták követelni kezdik, hogy a „womxn”-t  az év szavává nyilvánítsa az Angol Nyelv Oxfordi Szótára?

A politika és az angol nyelv című nagy jelentőségű írásában George Orwell előre látta, milyen roncsoló hatást fejthet ki a verbális tisztogatás az ember életére. Arra figyelmeztetett, hogy „ha a gondolat megrontja a nyelvet, a nyelv is megronthatja a gondolatot. A rossz nyelvhasználat az áthagyományozódás és az utánzás révén meg az olyan emberek között is elterjedhet, akik igazán tudhatnák, és tudják is, hogy ez így nincs rendjén.”

Ma úgy állunk, hogy sok mindenki, aki „tudja is, hogy ez így nincs rendjén”, a könnyű életet választotta, és belenyugodott a nyelv megrontásába. Rá kellene eszmélniük, hogyha egyes emberek előírhatják, milyen szavakat használhatunk, s milyeneket nem, akkor végül legbensőbb gondolataikat is irányításuk alá vonják majd.

1) https://www.change.org/p/change-oxford-dictionary-s-sexist-definition-of-woman

2) https://www.standard.co.uk/news/uk/essex-girls-oxford-english-dictionary-insists-it-wont-remove-term-despite-campaign-a3378331.html (A kifejezés jelentése: könnyűvérű, butácska nő.)

3) https://www.merriam-webster.com/dictionary/they

4) https://metro.co.uk/2019/11/09/great-see-non-binary-added-dictionary-much-change-11070621/

5) https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-50735371

6) Allan, K. and Burridge, K., 2006. Forbidden words: Taboo and the censoring of language. Cambridge University Press, p. 90.

7) https://www.thetimes.co.uk/article/backlash-as-students-give-international-womens-day-a-trans-rebrand-hfpwxdmh3

(Az írás angol nyelven itt jelent meg.)

(A képek forrása: itt és itt)